На першому засіданні Вченої ради ДонНУЕТ у 2020-2021 н.р. було затверджено План заходів Університету щодо забезпечення експериментального впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (у рамках проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом).

Серед головних заходів підготовчого етапу  (серпень – грудень 2020 р. — січень –  квітень 2021 р.):

 • ознайомлення НПП з нормативними основами реалізації дуальної форми здобуття освіти в Україні та в Університеті;
 • обговорення моделей організації здобуття освіти за дуальною формою (інтегрована, блочна, часткова моделі);
 • визначення переліку освітніх програм для експерименту;
 • призначення координатора дуального навчання від Університету;
 • затвердження робочих груп по організації дуального навчання за освітніми програмами;
 • аналіз потреб ринку праці, пошук суб’єктів господарювання для реалізації Концепції дуальної освіти в ДонНУЕТ;
 • комунікація з керівниками суб’єктів господарювання щодо організації навчання за дуальною формою;
 • призначення координаторів дуального навчання від суб’єкта господарювання;
 • розробка анкет та анкетування суб’єктів господарювання;
 • аналіз результатів анкетування суб’єктів господарювання;
 • визначення приорітетної моделі організації навчання за дуальною формою;
 • узгодження приорітетної моделі організації навчання за дуальною формою з суб’єктами господарювання та здобувачами вищої освіти;
 • розробка індивідуального плану здобувача вищої освіти за дуальною формою навчання (із забезпеченням індивідуальної освітньої траєкторії);
 • розробка положення Університету про здобуття освіти за дуальною формою;
 • підготовка та узгодження шаблону тристороннього договору і трудової угоди;
 • розробка шаблону додатка до диплома про вищу освіту, що містить інформацію про здобуття освіти за дуальною формою.