Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області  в квітні 2020 р. було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Питання «Як Ви вважаєте, які додаткові навчально-інформаційні послуги ДонНУЕТ є найбільш необхідними з точки зору потреб громади?»

Відповідно до розподілу відповідей респондентів, найбільш необхідними:

для жителів міста є курси з іноземної мови, тренінги з підприємництва та енергозбереження;

для роботодавців  найбільш необхідними є інформаційно-консалтингові послуги з бухгалтерського обліку, фінансів та банківської справи, курси з іноземної мови, інформаційно-консалтингові послуги з економіки та бізнесу, а також маркетингу, тренінги з розвитку інноваційних стратегій у сфері гостинності;

для співробітників органів місцевого самоврядування найбільш актуальними є інформаційно-консалтингові послуги з публічного адміністрування та курси з іноземної мови.

Незважаючи на суттєві відмінності у потребах між різними категоріями можливих споживачів додаткових навчально-інформаційних послуг ДонНУЕТ, однаково необхідними для усіх є курси з іноземної мови.