Відповідно до завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, 28.07.2020 р. відбулося позапланове засідання Ради з якості Університету.

Порядок денний засідання включив розгляд питань щодо удосконалення системи управління ДонНУЕТ  після оцінки її відповідності критеріям EFQM.

На засіданні:

визначено доцільність внесення змін в стандарти  та положення Університету (під час щорічної ревізії цих документів у 2021 р.) з метою врахування результатів анкетування на відповідність критеріям EFQM;

обговорено та затверджено   напрями удосконалення СМЯ Університету,  серед яких:

  1. Розробка плану заходів з подолання ризиків низького залучення здобувачів вищої освіти до наукових гуртків, участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах;
  2. Запровадження та  розробка плану проведення короткострокових курсів із забезпечення розвитку  професійних компетенцій співробітників;
  3. Запровадження звітування за результатами відряджень НПП Університету  щодо кращих практик, застосованих у інших закладах освіти

обговорено  та  затверджено заходи щодо запобігання збільшенню ризиків порушення вимог законодавства в сфері освіти:

  1. Запровадження щорічного самоцінювання системи забезпечення якості освіти в ДонНУЕТ за попередній період у відповідності до рекомендацій Державної служби якості освіти України;
  2. Запровадження п’ятирічного планування підготовки акредитаційних справ освітніх програм Університету із зазначенням відповідальних осіб та термінів підготовки проектів звітів-самоаналізу за освітніми програмами.