28.08.2020 на засіданні Вченої ради ДонНУЕТ було затверджено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Дуальна освіта в Університеті Туган-Барановського розрахована на здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі ВО), які зацікавлені у поєднанні навчання у ДонНУЕТ зі здобутям практичних компетентностей на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях.

Строк реалізації Концепції становить 5 років. Реалізація Концепції передбачає такі етапи:

Підготовчий етап (вересень 2020 р. – квітень 2021 р.):

 • розробка нормативних основ реалізації дуальної форми здобуття освіти в Університеті;
 • розробка Плану заходів  щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти;
 • реалізація Плану заходів щодо  впровадження освітніх програм з дуальної форми здобуття освіти (підготовчий етап).

Експериментальний етап (2021-2023 р.):

 • впровадження пілотних проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами;
 • здійснення моніторингу впровадження дуального навчання;
 • удосконалення проектів з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними освітніми програмами.

Етап сталого розвитку ІІІ (з 2024 р.):

 • удосконалення освітніх програмам за дуальною формою здобуття освіти;
 • розширення партнерства з суб’єктами господарювання щодо дуальної форми здобуття освіти.

Очікуваними результатами є:

 • розширення та удосконалення практичної частини освітніх програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до вимог ринку праці;
 • посилення ролі роботодавців у системі підготовки кваліфікованих фахівців;
 • підвищення рівня конкурентоспроможності випускників в умовах глобалізації;
 • скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
 • набуття здобувачами вищої освіти стажу роботи, необхідного для подальшого професійного зростання
 • підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до навчання.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.