European Union International Technical Assistance Project
«Enhancement of educational and scientific role of DonNUET
as an internally displaced higher education institution in
Donetsk region community»

Про проєкт

Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу “Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області”

Донор проєкту:  Європейський Союз

Представництво донорської установи в Україні:  Представництво Європейського Союзу в Україні

Виконавець проєкту/грантоотримувач: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Контакти

вул. Трамвайна, 16

м. Кривий Ріг, 50005, Україна

interlink@donnuet.edu.ua

Загальний бюджет проєкту: 852 632  євро,

у тому числі:

  • грант ЄС: 810 000 євро
  • внесок ДонНУЕТ (співфінансування): 42 632 євро

Термін реалізації проєкту: 3 роки (24.12.2019 – 31.08.2024 рр.)

Проєкт виконується у рамках програми міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу – Програма Європейського інструменту сусідства 2017 – Спеціальні Заходи “Підтримка ЄС для сходу України”

Цілі проєкту:

– оновити освітні програми та застосувати знання для соціально-економічного розвитку

– удосконалити систему управління ДонНУЕТ для підвищення ефективності освітнього процесу та наукової діяльності ДонНУЕТ

– модернізувати об’єкти ДонНУЕТ для впровадження інноваційних практик та надання нових послуг студентам, персоналу та місцевій громаді

– посилити роль студентського самоврядування, спрямованого на залучення студентів до життя громади

– розробити нові програми та проєкти для сприяння місцевому соціально-економічному розвитку

Цільові групи: студенти та персонал ДонНУЕТ, громада Донецької, Дніпропетровської областей (Маріуполь, Краматорськ, Святогірськ, Кривий Ріг): студенти, учні, персонал, бізнес, роботодавці, органи місцевого самоврядування

Очікувані результати:

підвищення спроможності Університету надавати кращі освітні послуги, посилення ролі студентського самоврядування

Новини

ДОННУЕТ РОЗРОБЛЕНО КЕРІВНИЦТВО ПО ВИКОРИСТАННЮ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

05 жовтня  2020 р. успішно завершилось виконання одного із завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо…

ЗМІ про проєкт

Команда проєкту

ПосадаВідповідальність
Кожухова Т.В.,
проектний менеджер
Загальна координація та управління проектом, моніторинг та оцінка результатів проекту, проектна звітність.
Шендригоренко М.Т.
фінансовий менеджер
Загальний фінансовий менеджмент проекту та нагляд.
Яковенко Ю.В.,
PR-менеджер
Зв'язки з громадськістю, публікація результатів та досвіду проекту на веб-сайтах, презентація результатів у засобах масової інформації на місцевому, регіональному та національному рівнях України.
Никифоров Р.П.,
менеджер з закупівель
Здійснення закупівель товарів
Бочарова Ю.Г.,
тематичний координатор (удосконалення системи управління ДонНУЕТ)
Загальна координація вдосконалення системи управління ДонНУЕТ. Збір даних для моніторингу.
Приймак Н.С.,
тематичний координатор (посилення ролі студентського самоврядування)
Загальна координація процесів посилення ролі студентського самоврядування, координація роботи літнього англомовного табору та проведення тренінгів для студентів, освітніх заходів на базі Центрів освітньо-культурного розвитку, створення та підтримка Асоціації випускників ДонНУЕТ. Збір даних для моніторингу.
Горіна Г.О.,
тематичний координатор (розробка нових програм та проектів)
Загальна координація та управління розробкою нових програм та проектів: програм тренінгів з підприємництва, енергозбереження, розробки інноваційних стратегій гостинності, впровадження системи НАССР в дитячих їдальнях рекреаційних центрів для кухарів та обслуговуючого персоналу дитячих закладів охорони здоров’я Донецької області; впровадження інформаційно-консалтингових послуг з бухгалтерського обліку, фінансів та банківської справи, маркетингу, публічного адміністрування, економіки та бізнесу. Збір даних для моніторингу.
Хаврова К.С.,
керівник тренінгових груп
Координація впровадження тренінгових програм з підприємництва, енергозбереження, розробки інноваційних стратегій гостинності, впровадження системи НАССР в дитячих їдальнях рекреаційних центрів для кухарів та обслуговуючого персоналу дитячих закладів охорони здоров’я Донецької області;