05 жовтня  2020 р. успішно завершилось виконання одного із завдань проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» щодо розробки керівництва по використанню системи електронного документообігу.

В.о. ректора Університету Оксано Чернегою було затверджено Інструкцію з електронного документообігу І ДонНУЕТ 02-01-2020.

Інструкцію з електронного документообігу (далі – Інструкція) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  розроблено відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Інструкції з діловодства І ДонНУЕТ 01.01-01 – 2018.

Інструкція визначає вимоги до створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів. Інструкція поширюється на всі внутрішні електронні документи, що створюються, відправляються або одержуються співробітниками Університету.

Електронний документообіг Університету  забезпечується обігом документів у електронній формі за допомогою корпоративної електронної пошти, що використовується відповідно до Положення ДонНУЕТ 04.02-02-2020 «Про корпоративну електронну пошту».