Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здійснюється за підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Питання  щодо  необхідності удосконалення освітніх програм, які пропонуються ДонНУЕТ.

Відповіді опитаних співробітників міської ради м. Маріуполь свідчать про те, що вони вважають необхідним удосконалювати майже усі  освітні програми як рівня освіти «Бакалавр», так і “Магістр”. Крім того, цей процес, на думку респондентів, має здійснюватися  із залученням роботодавців і експертів.

Питання  щодо організації дуальної освіти.

Більшість респондентів вважає, що організація дуальної освіти за більшістю спеціальностей є ймовірною (хоча щодо жодної спеціальності не було отримано позитивних оцінок ймовірності організації цього процесу від усіх респондентів, які брали участь в опитуванні). Більш стримано респонденти поставились щодо необхідності організації  дуальної осівти за спеціальностями рівня освіти «Бакалавр»: лише щодо економічних спеціальностей таке переконання висловили більшість респондентів.

Більш різноманітна картина спостерігається стосовно оцінок щодо організації дуальної освіти  за спеціальностями рівня освіти «Магістр». На думку опитаних, найбільш ймовірною є організація  за економічними спеціальностями та спеціальністями “Галузеве машинобудування”, “Публічне управління та адміністрування”, “Харчові технології”, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”. При цьому найбільш необхідною з точки зору потреб громади, на думку респондентів, є організація дуальної освіти за економічними спеціальностями, спеціальностями “Туризм”, “Харчові технології”, “Готельно-ресторанна справа”. Звертає на себе увагу, що, згідно із відповідями респондентів, спеціальністю, за якою організація дуальної освіти є чи не найбільш ймовірною, але найменш необхідною, є  спеціальність “Публічне управління та адміністрування”.