Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області  в квітні 2020 р. було проведено опитування студентів ДонНУЕТ щодо особливостей розвитку студентського самоврядування.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 10-17.04.2020 р.

В опитуванні взяли участь 207 студентів ДонНУЕТ.

Більшість респондентів (58%) знають про діяльність студентського самоврядування, але тільки 16%  бере участь у підготовці заходів, 29% бере участь у заходах, що організовуються,  42% голосує на виборах.

49% респондентів не бере участі у діяльності студентського самоврядування.

32% респондентів (67 осіб) ніколи не брали участь в роботі студентського самоврядування і не хочуть це робити у майбутньому.

17% респондентів (35 осіб) брали участь в роботі студентського самоврядування, але не хочуть це робити у майбутньому.

Тільки 11% респондентів (23 особи) не брали участь в роботі студентського самоврядування, але  хочуть брати участь у майбутньому.

Лише 35% респондентів визначає достатність інформації про діяльність студентського самоврядування, про заходи, що проводяться, про потреби, функції та можливості.

У той же час 69,1% респондентів згодні з тим, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні органи студентського самоврядування.

Лише 39,5% респондентів повністю згодні, що адміністрація Університету створює належні умови для діяльності самоврядування, скоріше згодні – 31,4%.

Лише 25,6% респондентів повністю згодні, що самоврядування сприяє вирішенню акутальних проблем Університету, скоріше згодні – 42%.

Лише 40.6 % респондентів повністю згодні, що самоврядування сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів, скоріше згодні – 33.8%.

Студентство вважає, що більшість викладачів схвально ставляться до участі студентів в роботі самоврядування (39,1%), але в той же час визначає, що студентське самоврядування може робити більше для розвитку Університету (38,6% – повністю згоден, скоріш згоден – 28%).

Серед напрямів діяльності студентського самоврядування, які є, на думку респондентів, найбільш важливими для Університету, виокремлено розважальні та соціальні заходи.

Опрацювання результатів анкетування продовжується.